Tietosuojaseloste

Tämä on yrityksen TMI Henriikka Vesikukka EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 30.11.2023. Päivitetty 23.2.2024.

Rekisterinpitäjä

TMI Henriikka Vesikukka

Y-tunnus: 3259118-3

Sähköposti: henriikka@hyvinvointivesikukka.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Henriikka Vesikukka

Rekisterin nimi

Yrityksen TMI Henriikka Vesikukka asiakasrekisteri.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötiedot kerätään asiakassuhteiden hoitamista varten sekä ammatin harjoittamisen edellyttävät perusteet potilastietojen keräämiseen.

 • Koulutetun hierojan tulee lain mukaan kerätä potilastietoja, jotta turvallinen hoitotapahtuma voidaan toteuttaa.
 • Henkilötietojen, kuten henkilöturvatunnuksen keräämisen tarkoitus on potilaan hoidon turvaaminen.
 • Henkilötunnuksella voidaan jokainen potilas identifoida, koska kaikilla Suomessa asuvilla henkilöillä on oma itsenäinen tunnuksensa ja tätä varten tunnistautumiseen tarvitaan myös HETU:n loppuosa.
 • Saman nimisiä ihmisiä, samalla päivämäärällä ja jopa samalla osoitteella voi aina löytyä, mutta ei samalla henkilötunnuksella. Hoitovirheasioissa on tärkeää, että pystytään osoittamaan hoidettu potilas samaksi, jota on vastaanotolla hoidettu.
 • Sosiaali- ja terveysministeriön asetus potilasasiakirjoista (30.3.2009/298) määrää potilasasiakirjoihin merkittävät perustiedot. Pakollisia ovat muun muassa potilaan nimi, syntymäaika, henkilötunnus, kotikunta ja yhteystiedot.
 • Mikäli koulutettu hieroja ei näitä tietoja kerää, rikkoo hän lakia ja voi joutua vastaamaan asiasta Valviralle. 

  Kerättävät tiedot

  Koulutetun hierojan tulee lain mukaan pitää potilasrekisteriä. Asiakas täyttää esitietolomakkeen ensimmäisellä kerralla. Esitietolomake täytetään käsin, lomakkeeseen kirjataan asiakkaan nimi, ammatti, syntymäaika, henkilötunnus, yhteystiedot, harrastukset, mahdolliset sairaudet, tapaturmat sekä vammat. Hieroja täyttää käynnin jälkeen hoitosuunnitelman ja lyhyen kuvauksen jokaisesta käynnistä.

  Koira-asiakkaiden omistajilta kerätään omistajan nimi ja yhteystiedot.

  Tietojen luovutus 

  Koulutuettu hieroja on vaitiolovelvollinen. Rekisterinpitäjä voi luovuttaa asiakastietoja voimassaolevan lainsäädännön velvoittamissa rajoissa.

  Rekisterin suojauksen periaate

  Potilasrekisteriä säilytetään lukollisessa kaapissa.

  Tietojen tarkistus

  Asiakkaalla on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja potilasrekisteriin on kirjoitettu. Jos tiedot ovat vääriä, asiakas voi pyytää korjaamaan tai poistamaan tiedot.Asiakkaan tulee tehdä pyyntö todistettavasti ja tunnistettavasti. Tiedot toimitetaan 30 arkipäivän kuluessa. Asiakkaalla on myös lain sallimissa rajoissa oikeus tulla unohdetuksi.

  Ajanvarausjärjestelmä (Timma & Vello)

  Timman tietosuojaseloste

  Vellon tietosuojaseloste